18.6.60

วิธีเดินทางไป Marina Bay Sands


ปัจจุบันนี้มีรถไฟฟ้า MRT ถึงหน้าโรงแรมเลย


สายสีเหลือง สถานี Bay Front CE1
Exit B