30.5.60

Singapore Tourist PassSingapore Tourist Pass
บัตรเอนกประสงค์สำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ใช้ขึ้นรถไฟฟ้า MRT, รถเมล์ โดยมีค่ามัดจำบัตรอยู่ที่ 10 SG$ ส่วนเงินในบัตรอยู่ที่ วันละ 8 SG$
1 day pass ราคา 18 SG$
2 day pass ราคา 26 SG$
3 day pass ราคา 34 SG$
ค่ามัดจำบัตร 10 SG$ นั้นจะได้คืนเมื่อคืนบัตรภายใน 5 วันหลังจากเปิดใช้งาน แต่ถ้าไม่คืนหรือคืนช้ากว่ากำหนดจะถูกยึดค่ามัดจำ และเมื่อบัตรหมดอายุแล้ว บัตรนี้จะเปลี่ยนสภาพการใช้งานเป็น EZ-Link ไปในตัว คือ สามารถเติมเงินเพื่อขึ้นรถ ซื้อของได้ และมีอายุการใช้งาน 5 ปี