29.5.60

The Art Science Museum

อาคารรูปดอกบัวแห่งนี้ คือ พิพิธภัณฑ์ศาสตร์และศิลป์ (The Art Science Museum) ตั้งอยู่เด่นเป็นสง่าหน้า Marina Bay Sands


มีทั้งหมด 3 ชั้น บนพื้นที่ 600 ตร.ม. 21 แกลอรี่
ด้านบนตรงกลางหลังคาเป็นรูขนาดใหญ่เพื่อน้ำฝนตกลงมายังสระด้านล่าง
แล้วน้ำจะถูก Reclycle ขึ้นมาเพื่อทำเป็นน้ำตกและน้ำใช้ในห้องน้ำอีกทีนึง

กลีบของดอกบัวแต่ละกลีบนั้น ถูกออกแบบแล้วตกแต่งเป็นแกลอรี่อีกทีนึง
เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน 10.00 - 22.00 น. วันหยุดราชการปิด 21.00 น.
ส่วนอัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 15 SG$ เด็ก 9 SG$